04Ιούλ

Το rTMS είναι αρτικόλεξο της φράσης repetitive Transcranial magnetic stimulation, ή ελληνιστί Επαναλαμβανόμενος Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός και πρόκειται ουσιαστικά για μία διαδικασία που αποσκοπεί στον ερεθισμό των περιοχών του εγκεφάλου που επηρεάζουν την διάθεσή μας, τροποποιώντας έτσι τη δραστηριότητα τους.

Κάθε συνεδρία rTMS διαρκεί περίπου μισή ώρα και για την εμφάνιση σημαντικής προόδου απαιτούνται περίπου 20 με 35 συνεδρίες οι οποίες μπορεί να γίνουν και σε διάστημα 4 με 7 εβδομάδων.

Μοιραστείτε το:

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η Θεραπεία rTMS σε 3 βήματα

Αξιολόγηση
45'

Διαμόρφωση θεραπευτικού πλάνου
45'

Έναρξη θεραπείας
45'